+48 695 848 804

Polityka prywatności

GALADOM S.A.
ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin
NIP 946-18-95-181 REGON 430794174

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GALADOM S.A., ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: info@galadom.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości nawiązania kontaktu

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pomożemy Ci znaleźć
Twoje wymarzone
mieszkanie

Skontaktuj się z nami